ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA, que se celebrará o 20 de marzo de 2018, martes, ás 18:30 h en primeira convocatoria e ás 19:00 h en segunda convocatoria, na biblioteca do Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela, sito na rúa Monte dos Postes s/n para tratar e decidir sobre a seguinte:

Orde do día

1.- Lectura e aprobación da acta anterior.

2.- Presentación e aprobación, se procede, das contas do ano 2017 e orzamento do ano 2018

3.- Información sobre obra de aparcamento e rúa Altiboia e reordenación de tráfico na zona

4.- Renovación de cargos na Xunta Directiva (*)

5.- Rogos e preguntas.

Advertisement

Resultado da asignación e sorteo do Banco de Libros

Publicamos a listaxe por curso da asignación de libros (ben directa, ben por sorteo), e indicación tamén das persoas que quedan en lista da agarda.

Os libros xa están a disposición na Conserxería. Ao recollelos, asinar a ficha de recollida (indicando tamén número de teléfono de contacto).

Rogamos que as persoas con libro o recollan canto antes, e no caso de que xa o conseguiran por outra vía, que avisen para habilitar a lista de agarda.

Grazas, un curso máis, pola vosa colaboración e participación.

Vai a lsitaxe:

PRIMEIRO GRAO ELEMENTAL (todas as solicitudes teñen libro asignado)

Susana Mirás Fernández

Laura Reyes Quintela

Bea Dono Torres

Javier Blanco Blanco

Ana María Baños Rodríguez

Begoña Vázquez Adán

Rosa Mearía Fraga Arias

Emilio Barbazán Barbazán

Mariano Pineda Rodríguez

Juan Carlos Lorente García

Sara Romero Varela

Gonzalo Gesto Qiñoy

Aurora Díaz Varela

Hermes Ordozgoiti Arévalo

María Dolores Iglesias Riádigos

Alfonso Jiménez García

Hugo Suárez

SEGUNDO GRAO ELEMENTAL (solicitudes con libro asignado logo de sorteo)

María José Caneda Cabrera

Raquel Rodríguez Pato

María Jesús Loredo Conde

Agustín Caamaño Lado

Eva Veleiro García

María Cristina Fernández López (2 libros)

María Jesús Blanco Montecelos

Margarita Bendaña López

María Arias Suárez

María Carmen Blanco Grille

SEGUNDO GRAO ELEMENTAL (lista de agarda)

Verónica Santos Farto

Juan Diego Moldes Alfonso

Francisco Javier Rodríguez Pardo

Virginia Lado Monjeló

Esther Santos Miñones

Julio Salvado Montoiro

TERCEIRO GRAO ELEMENTAL (todas as solicitudes teñen libro asignado)

Lois Docampo García

Susana Mirás Fernández

Eva Caulonga Lorenzo

Fernando Villa Vieiro

María Trilla Segura

José Antonio Grela Martínez

María del Mar Cibreiro Cordero

Begoña Vázquez Adán

María Teresa Castro Ferro

María J Varela

Mónica Veiga Iglesias

CUARTO GRAO ELEMENTAL (todas as solicitudes teñen libro asignado)

Florinda Portos Rial (2 libros)

Celsa Pérez Ogando

Paula Piñeiro Guillén

Isabel Casal Reyes

María Jesús Blanco Guerra

Luz Domínguez González

Isabel Casal Reyes

Carmen Fuentes Blanco

PRIMEIRO GRAO PROFESIONAL (solicitudes con libro asignado logo de sorteo)

Juan Jesús Rendo Facorro

Ana María Varela Pena

María Paz Miguez Lis

María Dolores Rey Ferreiro

Jose Manuel Lorenzo Vázquez

Esther Castro Varela

Fernando Villa Vieiro

Carlos Cid González

María del Mar Cibreiro Cordero

PRIMEIRO GRAO PROFESIONAL (lista de agarda)

Manuel Lucas Mariño

Josefina Rosende

Begoña Piñeiro Busto

Gonzalo Ferreiro Iglesias

María del Pilar Señor Sánchez

Purificación Covelo Abeleira

Susana Garcí Lema

SEGUNDO GRAO PROFESIONAL (solicitudes con libro asignado logo de sorteo)

Rafaela Riveiro Lamela

María José San José Penas

SEGUNDO GRAO PROFESIONAL (lista de agarda)

Beatriz Figueiro Vicente

Xerardo Fernández Álvarez

Xosé Roberto Collazo Pardo

María del Pilar Conde Rodríguez

Listaxe definitiva de solicitudes ao Banco de Libros (actualizado)

Esta é a listaxe definitiva de solicitudes ao Banco de Libros.

Calquera solicitude nova quedará a resultas do sorteo, quedando en lista de agarda por detrais das persoas da lista.

Lembrade que o sorte é o xoves 21, ás 16:00 h na Biblioteca do CMUS

 

PRIMEIRO GRAO ELEMENTAL (18 libros dispoñibles, non se precisa sorteo)

 1. Susana Mirás Fernández

 2. Laura Reyes Quintela

 3. Bea Dono Torres

 4. Javier Blanco Blanco

 5. Ana María Baños Rodríguez

 6. Begoña Vázquez Adán

 7. Rosa Mearía Fraga Arias

 8. Emilio Barbazán Barbazán

 9. Mariano Pineda Rodríguez

 10. Juan Carlos Lorente García

 11. Sara Romero Varela

 12. Gonzalo Gesto Qiñoy

 13. Aurora Díaz Varela

 14. Hermes Ordozgoiti Arévalo

 15. María Dolores Iglesias Riádigos

 16. Alfonso Jiménez García

 17. Hugo Suárez

SEGUNDO GRAO ELEMENTAL (11 libros dispoñibles)

 1. Esther Santos Miñones

 2. María José Caneda Cabrera

 3. Raquel Rodríguez Pato

 4. Francisco Javier Rodríguez Pardo

 5. María Jesús Loredo Conde

 6. Agustín Caamaño Lado

 7. Eva Veleiro García

 8. María Cristina Fernández López (1)

 9. María Cristina Fernández López (2)

 10. María Jesús Blanco Montecelos

 11. Virginia Lado Monjeló

 12. Juan Diego Moldes Alfono

 13. Verónica Santos Farto

 14. Margarita Bendaña López

 15. María Arias Suárez

 16. Julio Salvado Montoiro

 17. María Carmen Blanco Grille

TERCEIRO GRAO ELEMENTAL (14 libros dispoñibles, non se precisa sorteo)

 1. Lois Docampo García

 2. Susana Mirás Fernández

 3. Eva Caulonga Lorenzo

 4. Fernando Villa Vieiro

 5. María Trilla Segura

 6. José Antonio Grela Martínez

 7. María del Mar Cibreiro Cordero

 8. Begoña Vázquez Adán

 9. María Teresa Castro Ferro

 10. María J Varela

 11. Mónica Veiga Iglesias

CUARTO GRAO ELEMENTAL (10 libros dispoñibles, non se precisa sorteo)

 1. Florinda Portos Rial (1)

 2. Florinda Portos Rial (2)

 3. Celsa Pérez Ogando

 4. Paula Piñeiro Guillén

 5. Isabel Casal Reyes

 6. María Jesús Blanco Guerra

 7. Luz Domínguez González

 8. Isabel Casal Reyes

 9. Carmen Fuentes Blanco

PRIMEIRO GRAO PROFESIONAL (9 libros dispoñibles)

 1. Juan Jesús Rendo Facorro

 2. Ana María Varela Pena

 3. María Paz Miguez Lis

 4. Gonzalo Ferreiro Iglesias

 5. María Dolores Rey Ferreiro

 6. Jose Manuel Lorenzo Vázquez

 7. Esther Castro Varela

 8. Fernando Villa Vieiro

 9. Carlos Cid González

 10. Susana Garcí Lema

 11. Purificación Covelo Abeleira

 12. Begoña Piñeiro Busto

 13. Manuel Lucas Mariño

 14. María Dolores Rey Ferreiro

 15. Josefina Rosende

 16. María del Mar Cibreiro Cordero

 17. María del Pilar Señor Sánchez

SEGUNDO GRAO PROFESIONAL (2 libros dispoñibles)

 1. Xerardo Fernández Álvarez

 2. Rafaela Riveiro Lamela

 3. María del Pilar Conde Rodríguez

 4. Beatriz Figueiro Vicente

 5. Xosé Roberto Collazo Pardo

 6. María José San José Penas

Listaxe provisional de solicitudes ao banco de libros

Eis a listaxe por curso, de solicitudes ao banco de libros.

No caso de que algunha persoa teña presentado a súa solicitude e non apareza na listaxe, por favor, que o indique deixando unha resposta ao final desta entrada (artigo) do blog (ata martes como data tope)

PRIMEIRO GRAO ELEMENTAL (14 libros dispoñibles; precisaríase sorteo)

 1. Susana Mirás Fernández

 2. Laura Reyes Quintela

 3. Bea Dono Torres

 4. Javier Blanco Blanco

 5. Ana María Baños Rodríguez

 6. Begoña Vázquez Adán

 7. Rosa Mearía Fraga Arias

 8. Emilio Barbazán Barbazán

 9. Mariano Pineda Rodríguez

 10. Juan Carlos Lorente García

 11. Sara Romero Varela

 12. Gonzalo Gesto Qiñoy

 13. Aurora Díaz Varela

 14. Hermes Ordozgoiti Arévalo

 15. María Dolores Iglesias Riádigos

 16. Alfonso Jiménez García

SEGUNDO GRAO ELEMENTAL (6 libros dispoñibles, precisaríase sorteo)

 1. Esther Santos Miñones

 2. María José Caneda Cabrera

 3. Raquel Rodríguez Pato

 4. Francisco Javier Rodríguez Pardo

 5. María Jesús Loredo Conde

 6. Agustín Caamaño Lado

 7. Eva Veleiro García

 8. María Cristina Fernández López (1)

 9. María Cristina Fernández López (2)

 10. María Jesús Blanco Montecelos

 11. Virginia Lado Monjeló

 12. Juan Diego Moldes Alfono

 13. Verónica Santos Farto

 14. Margarita Bendaña López

 15. María Arias Suárez

 16. Julio Salvado Montoiro

 17. María Carmen Blanco Grille

TERCEIRO GRAO ELEMENTAL (16 libros dispoñibles, incialmente non sería necesario sorteo)

 1. Lois Docampo García

 2. Susana Mirás Fernández

 3. Eva Caulonga Lorenzo

 4. Fernando Villa Vieiro

 5. María Trilla Segura

 6. José Antonio Grela Martínez

 7. María del Mar Cibreiro Cordero

 8. Begoña Vázquez Adán

 9. María Teresa Castro Ferro

 10. María J Varela

 11. Mónica Veiga Iglesias

CUARTO GRAO ELEMENTAL (9 libros dispoñibles, inicialmente non se precisaría sorteo)

 1. Florinda Portos Rial (1)

 2. Florinda Portos Rial (2)

 3. Celsa Pérez Ogando

 4. Paula Piñeiro Guillén

 5. Isabel Casal Reyes

 6. María Jesús Blanco Guerra

 7. Luz Domínguez González

 8. Isabel Casal Reyes

 9. Carmen Fuentes Blanco

PRIMEIRO GRAO PROFESIONAL (9 libros dispoñibles, precisaríase sorteo)

 1. Juan Jesús Rendo Facorro

 2. Ana María Varela Pena

 3. María Paz Miguez Lis

 4. Gonzalo Ferreiro Iglesias

 5. María Dolores Rey Ferreiro

 6. Jose Manuel Lorenzo Vázquez

 7. Esther Castro Varela

 8. Fernando Villa Vieiro

 9. Carlos Cid González

 10. Susana Garcí Lema

 11. Purificación Covelo Abeleira

 12. Begoña Piñeiro Busto

 13. Manuel Lucas Mariño

 14. María Dolores Rey Ferreiro

 15. Josefina Rosende

 16. María del Mar Cibreiro Cordero

SEGUNDO GRAO PROFESIONAL (2 libros dispoñibles, precisaríase sorteo)

 1. Xerardo Fernández Álvarez

 2. Rafaela Riveiro Lamela

 3. María del Pilar Conde Rodríguez

 4. Beatriz Figueiro Vicente

 5. Xosé Roberto Collazo Pardo

 6. María José San José Penas

Sorteo Banco de Libros 2017-2018

Xa sabemos que a estas alturas, e pendente de pechar listaxe definitiva de solicitudes, hai máis solicitudes que libros dispoñibles.

Por iso, faremos o sorteo, naqueles cursos nos que sexa necesario, o vindeiro

XOVES 21 DE SETEMBRO
ÁS 16:00H
NA BIBLIOTECA DO CMUS

É un acto público ao que podedes asistir. Ao final de cada sorteo, as persoas poderán, se lles tocou, levar xa o libro.

Logo do sorteo publicaremos a listaxe de persoas e disporemos a entrega de libros a través da Conserxería do CMUS, como se fixo o curso pasado.

Agradeceríamos que a quen lle toque, se non o vai recoller, que avise o antes posible, para permitir así a entrega ás persoas que por orde de agarda, quedaron sen libro no sorteo.

Grazas pola vosa participación e colaboración

 

Banco de libros para o curso 2017-2018

Lembrade que o venres 15 remata o prazo para solicitar libros de Linguaxe Musical (grao elemental e dous primeiros cursos de grao profesional).

Neste enlace tedes o formulario, que debedes deixar na Conserxería do Conservartorio (se achegades libro) ou no buzón da Anpa (se sño solicitades).

Lembrade, se e o caso e aínda non o fixéchedes, devolver o libro que tivéchedes do Banco. e por suposto, de doar libros se xa non vos fan falla.

Na semana seguinte publicaremos unha listaxe neste mesmo blog coas solicitudes por curso, con indicación da data de celebración do sorte para aqueles cursos nos que o número de solicitudes sexa superior ao de libros dipoñibles.

Un saúdo e grazas pola vosa colaboración e participación con esta iniciativa da Anpa Via Stellae

Asemblea xeral da ANPA

Estimados pais e nais da Anpa Via Stellae:

Conforme aos artigos 28 e 19 dos Estatutos da Anpa, pola presente convócase ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA, que se celebrará o 16 de maio de 2017, martes, ás 18:30 h en primeira convocatoria e ás 19:00 h en segunda convocatoria, na biblioteca do Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela, sito na rúa Monte dos Postes s/n para tratar e decidir sobre a seguinte:

Orde do día

1.- Lectura e aprobación da acta anterior.
2.- Asuntos varios do curso 2016-2017:
Melloras no sistema de escolla de profesorado.
Gravacións das probas finais e de acceso.
Aparcamento e ampliación do Conservatorio.
3.- Renovación de cargos na Xunta Directiva (*)
4.- Rogos e preguntas.

Agardamos contar coa vosa presencia.

Asemblea Xeral de socios e socias

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA, que se celebrará o 13 de decembro de 2016, martes, ás 18:00 h en primeira convocatoria e ás 18:30 h en segunda convocatoria, na biblioteca do Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela, sito na rúa Monte dos Postes s/n para tratar e decidir sobre a seguinte:

Orde do día

1.- Lectura e aprobación da acta anterior.
2.- Presentación e aprobación, se procede, das contas do curso 2015-2016 e orzamento do curso 2016-2017.
3.- Breve informe sobre as actuacións desenvoltas pola Anpa no curso 2015-2016
4.- Asuntos e problemáticas a abordar no curso 2016-2017:
Criterios para perder o dereito á avaliación continua.
Melloras no sistema de escolla de profesorado.
Gravacións das probas finais e de acceso.
Aparcamento do Conservatorio e ampliación do Conservatorio.
5.- Renovación de cargos na Xunta Directiva (*)
6.- Rogos e preguntas.

(*) Cómpre cubrir as vacantes actualmente existentes dos cargos de Vicepresidente/a e de dous vogais.

Resultado asignación libros do banco e lugar de recollida

Hoxe, tal e como se anunciou nas entradas anteriores deste blogue, fixemos o sorteo de asignación de libros naqueles cursos onde era preciso.

Desde xa as persoas ás que se lles asignou libro, poden pasar a recollelo na Conserxería do CMUS
Deberán asinar un formulario conforme recollen o libro correspondente, deixando nel constancia dun teléfono de contacto.

Queremos agradecer publicamente desde a Anpa a desinteresada colaboración do persoal de consenxería do CMUS para facilitarnos a entrega dos libros.

Eis o resultado da asignación dos libros (os números sen nome non tiveron asignación de libro):

1º GE
1. Julio Salvado Montoiro
2. Raquel Rodríguez Pato
3. Mª Jesús Loredo Conde
4. Eval Veleiro García
5. Agustín Caamaño Lado
6. Patricia María Ares Yáñez
7. Juan Diego Moldes Alfonso
8. Nuria González Salgado
9.
10. Mª Dolores Iglesias Riádigos
11.
12. Mª José Caneda Cabrera
13. Susana Cristian López
14. Margarita Bendaña López
15.
16. Mª Cristina Fernández López
17. Mª Cristina Fernández López (2º libro)
18.
19. Viginia Lado Monjeló
20.
21. Digna Tejo Giadáns
22. Esther Santos Miñones

2º GE
1. Ana Dapena Mora
2. Lois Docampo García
3. Begoña Vázquez Adán
4. Eva Caulonga Lorenzo
5. Pilar Míguez Vázquez
6. Susana Mirás Fernández
7. María Varela Frade
8. José Antonio Grela Martínez
9. José Antonio Bello Rey

3º GE
1. Celina López Valdés
2. Isabel Casal Reyes
3. María Jesús Blanco Guerra
4. José Manuel Merelle Remy
5. Manuel Soutullo Couro
6. Paula Piñeiro Guillén
7. Florinda Portos Rial
8. Florinda Portos Rial (2º libro)
9. Cristóbal Varela Artime
10. L. Davisd Martínez Martínez
11. Carmen Fuentes Blanco

4º GE
1. Carlos Cid González
2. Mª Paz Miguez Lis
3. Josefina Rosende Rico
4. Juan Jesús Rendo Pacorro
5. Xosé Lois Mouriño Souto
6. Ana María Varela Pena
7.
8.
9. Constantín Bostán
10. María del Mar Cibreiro Cordero
11. Pilar Señor Sánchez

1º GP
1.
2.
3.
4. Mª José San José Penas
5. Pilar Lesta Ferreira
6. Mª Luz Pérez Lema
7. José Manuel Pardal Bermúdez
8.
9. Begoña Fernández García
10. Montserrat Rego Prieto
11.
12.
13. María Dolores Bello Comparada
14. Isabel Mera Casal
15.
16. Elsa María González Álvarez
17.
18.
19.

2º GP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Manuel Fuentes Fernández
12. Adriana Alcote Miranda

Sorteo e listaxe definitiva de solicitudes

O luns 19 ás 16:00 na biblioteca do CMUS, procederemos a realizar o sorteo dos libros do banco nos seguintes cursos (horarios orientativos):

16:05 h 1º grao elemental
16:15 h 4º grao elemental
16:25 h 1º grao profesional
16:35 h 2º grao profesional

Ao remate de cada sorteo, as persoas ás que lle tocase libro poderán xa levalo
Do mesmo xeito, as solicitudes dos grupos de 2 e 3 de grao elemental, poderán recoller o libro durante o acto dos sorteos dos outros cursos.

Neste blog avisaremos de onde e como recoller o libro para as persoas que hoxe non se poidan pasar polo CMUs no horario do sorteo.

Solicitudes feitas (19/09/2016)

1º GE (17 libros dispoñibles)
1. Julio Salvado Montoiro
2. Raquel Rodríguez Pato
3. Mª Jesús Loredo Conde
4. Eval Veleiro García
5. Agustín Caamaño Lado
6. Patricia María Ares Yáñez
7. Juan Diego Moldes Alfonso
8. Nuria González Salgado
9. Natividad Saco Pérez
10. Mª Dolores Iglesias Riádigos
11. María Trilla Segura
12. Mª José Caneda Cabrera
13. Susana Cristian López
14. Margarita Bendaña López
15. Ana Esmeralda Aldariz Araujo
16. Mª Cristina Fernández López
17. Mª Cristina Fernández López (2º libro)
18. Marycruz Bugallo Gómez
19. Viginia Lado Monjeló
20. Mª Carmen Fernández Montes
21. Digna Tejo Giadáns
22. Esther Santos Miñones

2º GE (11 libros dispoñibles: non haberá sorteo)
1. Ana Dapena Mora
2. Lois Docampo García
3. Begoña Vázquez Adán
4. Eva Caulonga Lorenzo
5. Pilar Míguez Vázquez
6. Susana Mirás Fernández
7. María Varela Frade
8. José Antonio Grela Martínez
9. José Antonio Bello Rey

3º GE (16 libros dispoñibles: non haberá sorteo)
1. Celina López Valdés
2. Isabel Casal Reyes
3. María Jesús Blanco Guerra
4. José Manuel Merelle Remy
5. Manuel Soutullo Couro
6. Paula Piñeiro Guillén
7. Florinda Portos Rial
8. Florinda Portos Rial (2º libro)
9. Cristóbal Varela Artime
10. L. Davisd Martínez Martínez
11. Carmen Fuentes Blanco

4º GE (8 libros dispoñibles)
1. Carlos Cid González
2. Mª Paz Miguez Lis
3. Josefina Rosende Rico
4. Juan Jesús Rendo Pacorro
5. Xosé Lois Mouriño Souto
6. Ana María Varela Pena
7. Begoña Pereiro Barreiro
8. Fernando Villa Neira
9. Constantín Bostán
10. María del Mar Cibreiro Cordero
11. Pilar Señor Sánchez

1º GP (9 libros dispoñibles)
1. Carmen Dourado Rodríguez
2. Lucinda Rodríguez Mayán
3. María del Pilar Conde Rodríguez
4. Mª José San José Penas
5. Pilar Lesta Ferreira
6. Mª Luz Pérez Lema
7. José Manuel Pardal Bermúdez
8. Xosé Manuel de Jesús Enrique
9. Begoña Fernández García
10. Montserrat Rego Prieto
11. Carmen Couselo Viaño
12. María Dolores Loureiro González
13. María Dolores Bello Comparada
14. Isabel Mera Casal
15. José Luís Mogo Otero
16. Elsa María González Álvarez
17. María Rial Rivas
18. María Magdalena Echezarreta López
19. Xoana Paredes Durán

2º GP (2 libros dispoñibles)
1. Eriko Ishimoto
2. Juan Aido Vicente
3. Esperanza Soñora Lapido
4. Isabel Álvarez Puga
5. Cristina Carbajales Nouriño
6. Esther Rodríguez Muñoz
7. Antón Insua López
8. Alberto López Jerez
9. Aurea Prieto Pérez
10. María Jesús García Castiñeira
11. Manuel Fuentes Fernández
12. Adriana Alcote Miranda