Asemblea Xeral de socios e socias

Convócase ASEMBLEA XERAL ORDINARIA, que se celebrará o 28 de novembro de 2018, mércores, ás 16:30 h en primeira convocatoria e ás 17:00 h en segunda convocatoria (é previsible que se empece a xuntanza nesta segunda hora), na biblioteca do Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela, sito na rúa Monte dos Postes s/n para tratar e decidir sobre a seguinte:

Orde do día

1.- Lectura e aprobación da acta anterior.

2.- Presentación e aprobación, se procede, das contas do ano 2018 e orzamento do ano 2019.

3.- Renovación de cargos na Xunta Directiva (*)

4.- Información sobre a problemática do libro de Linguaxe Musical neste curso.

5.- Eleccións ao Consello Escolar do CMUS Santiago.

6.- Rogos e preguntas.

(*) Cómpre a incorporación de tres vogais por baixas.

Advertisement