ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA, que se celebrará o 20 de marzo de 2018, martes, ás 18:30 h en primeira convocatoria e ás 19:00 h en segunda convocatoria, na biblioteca do Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela, sito na rúa Monte dos Postes s/n para tratar e decidir sobre a seguinte:

Orde do día

1.- Lectura e aprobación da acta anterior.

2.- Presentación e aprobación, se procede, das contas do ano 2017 e orzamento do ano 2018

3.- Información sobre obra de aparcamento e rúa Altiboia e reordenación de tráfico na zona

4.- Renovación de cargos na Xunta Directiva (*)

5.- Rogos e preguntas.

Advertisement