Resultado da asignación e sorteo do Banco de Libros

Publicamos a listaxe por curso da asignación de libros (ben directa, ben por sorteo), e indicación tamén das persoas que quedan en lista da agarda.

Os libros xa están a disposición na Conserxería. Ao recollelos, asinar a ficha de recollida (indicando tamén número de teléfono de contacto).

Rogamos que as persoas con libro o recollan canto antes, e no caso de que xa o conseguiran por outra vía, que avisen para habilitar a lista de agarda.

Grazas, un curso máis, pola vosa colaboración e participación.

Vai a lsitaxe:

PRIMEIRO GRAO ELEMENTAL (todas as solicitudes teñen libro asignado)

Susana Mirás Fernández

Laura Reyes Quintela

Bea Dono Torres

Javier Blanco Blanco

Ana María Baños Rodríguez

Begoña Vázquez Adán

Rosa Mearía Fraga Arias

Emilio Barbazán Barbazán

Mariano Pineda Rodríguez

Juan Carlos Lorente García

Sara Romero Varela

Gonzalo Gesto Qiñoy

Aurora Díaz Varela

Hermes Ordozgoiti Arévalo

María Dolores Iglesias Riádigos

Alfonso Jiménez García

Hugo Suárez

SEGUNDO GRAO ELEMENTAL (solicitudes con libro asignado logo de sorteo)

María José Caneda Cabrera

Raquel Rodríguez Pato

María Jesús Loredo Conde

Agustín Caamaño Lado

Eva Veleiro García

María Cristina Fernández López (2 libros)

María Jesús Blanco Montecelos

Margarita Bendaña López

María Arias Suárez

María Carmen Blanco Grille

SEGUNDO GRAO ELEMENTAL (lista de agarda)

Verónica Santos Farto

Juan Diego Moldes Alfonso

Francisco Javier Rodríguez Pardo

Virginia Lado Monjeló

Esther Santos Miñones

Julio Salvado Montoiro

TERCEIRO GRAO ELEMENTAL (todas as solicitudes teñen libro asignado)

Lois Docampo García

Susana Mirás Fernández

Eva Caulonga Lorenzo

Fernando Villa Vieiro

María Trilla Segura

José Antonio Grela Martínez

María del Mar Cibreiro Cordero

Begoña Vázquez Adán

María Teresa Castro Ferro

María J Varela

Mónica Veiga Iglesias

CUARTO GRAO ELEMENTAL (todas as solicitudes teñen libro asignado)

Florinda Portos Rial (2 libros)

Celsa Pérez Ogando

Paula Piñeiro Guillén

Isabel Casal Reyes

María Jesús Blanco Guerra

Luz Domínguez González

Isabel Casal Reyes

Carmen Fuentes Blanco

PRIMEIRO GRAO PROFESIONAL (solicitudes con libro asignado logo de sorteo)

Juan Jesús Rendo Facorro

Ana María Varela Pena

María Paz Miguez Lis

María Dolores Rey Ferreiro

Jose Manuel Lorenzo Vázquez

Esther Castro Varela

Fernando Villa Vieiro

Carlos Cid González

María del Mar Cibreiro Cordero

PRIMEIRO GRAO PROFESIONAL (lista de agarda)

Manuel Lucas Mariño

Josefina Rosende

Begoña Piñeiro Busto

Gonzalo Ferreiro Iglesias

María del Pilar Señor Sánchez

Purificación Covelo Abeleira

Susana Garcí Lema

SEGUNDO GRAO PROFESIONAL (solicitudes con libro asignado logo de sorteo)

Rafaela Riveiro Lamela

María José San José Penas

SEGUNDO GRAO PROFESIONAL (lista de agarda)

Beatriz Figueiro Vicente

Xerardo Fernández Álvarez

Xosé Roberto Collazo Pardo

María del Pilar Conde Rodríguez

Advertisement

Listaxe definitiva de solicitudes ao Banco de Libros (actualizado)

Esta é a listaxe definitiva de solicitudes ao Banco de Libros.

Calquera solicitude nova quedará a resultas do sorteo, quedando en lista de agarda por detrais das persoas da lista.

Lembrade que o sorte é o xoves 21, ás 16:00 h na Biblioteca do CMUS

 

PRIMEIRO GRAO ELEMENTAL (18 libros dispoñibles, non se precisa sorteo)

 1. Susana Mirás Fernández

 2. Laura Reyes Quintela

 3. Bea Dono Torres

 4. Javier Blanco Blanco

 5. Ana María Baños Rodríguez

 6. Begoña Vázquez Adán

 7. Rosa Mearía Fraga Arias

 8. Emilio Barbazán Barbazán

 9. Mariano Pineda Rodríguez

 10. Juan Carlos Lorente García

 11. Sara Romero Varela

 12. Gonzalo Gesto Qiñoy

 13. Aurora Díaz Varela

 14. Hermes Ordozgoiti Arévalo

 15. María Dolores Iglesias Riádigos

 16. Alfonso Jiménez García

 17. Hugo Suárez

SEGUNDO GRAO ELEMENTAL (11 libros dispoñibles)

 1. Esther Santos Miñones

 2. María José Caneda Cabrera

 3. Raquel Rodríguez Pato

 4. Francisco Javier Rodríguez Pardo

 5. María Jesús Loredo Conde

 6. Agustín Caamaño Lado

 7. Eva Veleiro García

 8. María Cristina Fernández López (1)

 9. María Cristina Fernández López (2)

 10. María Jesús Blanco Montecelos

 11. Virginia Lado Monjeló

 12. Juan Diego Moldes Alfono

 13. Verónica Santos Farto

 14. Margarita Bendaña López

 15. María Arias Suárez

 16. Julio Salvado Montoiro

 17. María Carmen Blanco Grille

TERCEIRO GRAO ELEMENTAL (14 libros dispoñibles, non se precisa sorteo)

 1. Lois Docampo García

 2. Susana Mirás Fernández

 3. Eva Caulonga Lorenzo

 4. Fernando Villa Vieiro

 5. María Trilla Segura

 6. José Antonio Grela Martínez

 7. María del Mar Cibreiro Cordero

 8. Begoña Vázquez Adán

 9. María Teresa Castro Ferro

 10. María J Varela

 11. Mónica Veiga Iglesias

CUARTO GRAO ELEMENTAL (10 libros dispoñibles, non se precisa sorteo)

 1. Florinda Portos Rial (1)

 2. Florinda Portos Rial (2)

 3. Celsa Pérez Ogando

 4. Paula Piñeiro Guillén

 5. Isabel Casal Reyes

 6. María Jesús Blanco Guerra

 7. Luz Domínguez González

 8. Isabel Casal Reyes

 9. Carmen Fuentes Blanco

PRIMEIRO GRAO PROFESIONAL (9 libros dispoñibles)

 1. Juan Jesús Rendo Facorro

 2. Ana María Varela Pena

 3. María Paz Miguez Lis

 4. Gonzalo Ferreiro Iglesias

 5. María Dolores Rey Ferreiro

 6. Jose Manuel Lorenzo Vázquez

 7. Esther Castro Varela

 8. Fernando Villa Vieiro

 9. Carlos Cid González

 10. Susana Garcí Lema

 11. Purificación Covelo Abeleira

 12. Begoña Piñeiro Busto

 13. Manuel Lucas Mariño

 14. María Dolores Rey Ferreiro

 15. Josefina Rosende

 16. María del Mar Cibreiro Cordero

 17. María del Pilar Señor Sánchez

SEGUNDO GRAO PROFESIONAL (2 libros dispoñibles)

 1. Xerardo Fernández Álvarez

 2. Rafaela Riveiro Lamela

 3. María del Pilar Conde Rodríguez

 4. Beatriz Figueiro Vicente

 5. Xosé Roberto Collazo Pardo

 6. María José San José Penas

Listaxe provisional de solicitudes ao banco de libros

Eis a listaxe por curso, de solicitudes ao banco de libros.

No caso de que algunha persoa teña presentado a súa solicitude e non apareza na listaxe, por favor, que o indique deixando unha resposta ao final desta entrada (artigo) do blog (ata martes como data tope)

PRIMEIRO GRAO ELEMENTAL (14 libros dispoñibles; precisaríase sorteo)

 1. Susana Mirás Fernández

 2. Laura Reyes Quintela

 3. Bea Dono Torres

 4. Javier Blanco Blanco

 5. Ana María Baños Rodríguez

 6. Begoña Vázquez Adán

 7. Rosa Mearía Fraga Arias

 8. Emilio Barbazán Barbazán

 9. Mariano Pineda Rodríguez

 10. Juan Carlos Lorente García

 11. Sara Romero Varela

 12. Gonzalo Gesto Qiñoy

 13. Aurora Díaz Varela

 14. Hermes Ordozgoiti Arévalo

 15. María Dolores Iglesias Riádigos

 16. Alfonso Jiménez García

SEGUNDO GRAO ELEMENTAL (6 libros dispoñibles, precisaríase sorteo)

 1. Esther Santos Miñones

 2. María José Caneda Cabrera

 3. Raquel Rodríguez Pato

 4. Francisco Javier Rodríguez Pardo

 5. María Jesús Loredo Conde

 6. Agustín Caamaño Lado

 7. Eva Veleiro García

 8. María Cristina Fernández López (1)

 9. María Cristina Fernández López (2)

 10. María Jesús Blanco Montecelos

 11. Virginia Lado Monjeló

 12. Juan Diego Moldes Alfono

 13. Verónica Santos Farto

 14. Margarita Bendaña López

 15. María Arias Suárez

 16. Julio Salvado Montoiro

 17. María Carmen Blanco Grille

TERCEIRO GRAO ELEMENTAL (16 libros dispoñibles, incialmente non sería necesario sorteo)

 1. Lois Docampo García

 2. Susana Mirás Fernández

 3. Eva Caulonga Lorenzo

 4. Fernando Villa Vieiro

 5. María Trilla Segura

 6. José Antonio Grela Martínez

 7. María del Mar Cibreiro Cordero

 8. Begoña Vázquez Adán

 9. María Teresa Castro Ferro

 10. María J Varela

 11. Mónica Veiga Iglesias

CUARTO GRAO ELEMENTAL (9 libros dispoñibles, inicialmente non se precisaría sorteo)

 1. Florinda Portos Rial (1)

 2. Florinda Portos Rial (2)

 3. Celsa Pérez Ogando

 4. Paula Piñeiro Guillén

 5. Isabel Casal Reyes

 6. María Jesús Blanco Guerra

 7. Luz Domínguez González

 8. Isabel Casal Reyes

 9. Carmen Fuentes Blanco

PRIMEIRO GRAO PROFESIONAL (9 libros dispoñibles, precisaríase sorteo)

 1. Juan Jesús Rendo Facorro

 2. Ana María Varela Pena

 3. María Paz Miguez Lis

 4. Gonzalo Ferreiro Iglesias

 5. María Dolores Rey Ferreiro

 6. Jose Manuel Lorenzo Vázquez

 7. Esther Castro Varela

 8. Fernando Villa Vieiro

 9. Carlos Cid González

 10. Susana Garcí Lema

 11. Purificación Covelo Abeleira

 12. Begoña Piñeiro Busto

 13. Manuel Lucas Mariño

 14. María Dolores Rey Ferreiro

 15. Josefina Rosende

 16. María del Mar Cibreiro Cordero

SEGUNDO GRAO PROFESIONAL (2 libros dispoñibles, precisaríase sorteo)

 1. Xerardo Fernández Álvarez

 2. Rafaela Riveiro Lamela

 3. María del Pilar Conde Rodríguez

 4. Beatriz Figueiro Vicente

 5. Xosé Roberto Collazo Pardo

 6. María José San José Penas

Sorteo Banco de Libros 2017-2018

Xa sabemos que a estas alturas, e pendente de pechar listaxe definitiva de solicitudes, hai máis solicitudes que libros dispoñibles.

Por iso, faremos o sorteo, naqueles cursos nos que sexa necesario, o vindeiro

XOVES 21 DE SETEMBRO
ÁS 16:00H
NA BIBLIOTECA DO CMUS

É un acto público ao que podedes asistir. Ao final de cada sorteo, as persoas poderán, se lles tocou, levar xa o libro.

Logo do sorteo publicaremos a listaxe de persoas e disporemos a entrega de libros a través da Conserxería do CMUS, como se fixo o curso pasado.

Agradeceríamos que a quen lle toque, se non o vai recoller, que avise o antes posible, para permitir así a entrega ás persoas que por orde de agarda, quedaron sen libro no sorteo.

Grazas pola vosa participación e colaboración

 

Banco de libros para o curso 2017-2018

Lembrade que o venres 15 remata o prazo para solicitar libros de Linguaxe Musical (grao elemental e dous primeiros cursos de grao profesional).

Neste enlace tedes o formulario, que debedes deixar na Conserxería do Conservartorio (se achegades libro) ou no buzón da Anpa (se sño solicitades).

Lembrade, se e o caso e aínda non o fixéchedes, devolver o libro que tivéchedes do Banco. e por suposto, de doar libros se xa non vos fan falla.

Na semana seguinte publicaremos unha listaxe neste mesmo blog coas solicitudes por curso, con indicación da data de celebración do sorte para aqueles cursos nos que o número de solicitudes sexa superior ao de libros dipoñibles.

Un saúdo e grazas pola vosa colaboración e participación con esta iniciativa da Anpa Via Stellae